Proč jet na tábor právě s námi

1. PŮL STOLETÍ TRADICE

160. PS Vampoš patří k nejstarším pionýrským skupinám nejen v Praze, ale i v celé České republice. V Praze fungujeme už od roku 1967 a od roku 1969 pořádáme nepřetržitě letní tábory. Díky tomu nám s organizací pomáhají nejen původní účastníci, ale i mnoho jejich vlastních dětí, které s námi vyrostly.

2. MÁME SILNÉ ZÁZEMÍ

Naše skupina je součástí jedné z největších dětských organizací v České republice - zapsaného spolku Pionýr.

3. MÁME KVALIFIKOVANÉ VEDOUCÍ

Všichni vedoucí procházejí školením Pionýra a mají složenou předepsanou kvalifikaci pro výkon jejich funkce. Stejně tak musí mít zdravotní potvrzení o schopnosti pracovat s dětským kolektivem a vedoucí, podílející se na přípravě stravy, mají zdravotní průkazy pracovníka v potravinářství.

4. DBÁME NA BEZPEČÍ DĚTÍ

Na táborech je kladen důraz na bezpečnost dětí. I v průběhu tábora jsou všichni účastníci znovu a opakovaně proškoleni o zásadách bezpečnosti práce v táboře.

5. JSME NEZISKOVÁ ORGANIZACE

Svojí činnost neděláme s vidinou zisku. Vedoucí nemají za svou práci na táboře žádnou finanční odměnu a naopak si sami připlácejí na stravování. Děláme to prostě proto, protože v práci s dětmi vidíme smysl a baví nás.

6. JSME ZDRAVOTNĚ ZABEZPEČENÍ

Tábor je po zdravotní stránce zabezpečen profesionální zdravotní sestrou a školeným zdravotníkem. Zároveň je tábor po hygienické stránce sledován a kontrolován pracovníky okresní hygienické stanice v příslušné lokalitě i místní dětskou lékařkou, která je v kontaktu se zdravotníky tábora.

7. MÁME KVALITNÍ PROGRAM

Programové části tábora věnujeme velkou pozornost. Již dlouho před zahájením tábora je připravován program, zejména pak celotáborová hra. Pro nejmenší děti je pak připravována další hra, která je přizpůsobena těm nejmladším účastníkům (okolo 6 let).

Řekněte o nás taky kamarádům!

 

 

Pionýr

NNO

To je kůň (video)

Maskování při hře ,,Pašeráci" (video)

Táborové koupání (video)