Proč jet na tábor právě s námi

1. PŮL STOLETÍ TRADICE

160. pionýrská skupina Vampoš patří k nejstarším pionýrským skupinám nejen v Praze, ale i v celé České republice. V Praze fungujeme už od roku 1967 a od roku 1969 pořádáme nepřetržitě letní tábory. S organizací nám pomáhají nejen původní účastníci, ale i mnoho jejich vlastních dětí, které s námi vyrostly.

2. JSME NEZISKOVÁ ORGANIZACE

Svojí činnost neděláme s vidinou zisku. Vedoucí nemají za svou práci na táboře žádnou finanční odměnu. Děláme to prostě proto, že v práci s dětmi vidíme smysl a baví nás.

3. MÁME SILNÉ ZÁZEMÍ

Naše skupina je součástí jedné z největších dětských organizací v České republice - zapsaného spolku Pionýr.

4. MÁME KVALIFIKOVANÉ VEDOUCÍ

Všichni vedoucí absolvují školení v rámci Pionýra a mají složenou kvalifikaci pro výkon jejich funkce. Stejně tak musí mít zdravotní potvrzení o schopnosti pracovat s dětským kolektivem. Naši kuchaři a vedoucí, kteří se podílejí na přípravě stravy, mají zdravotní průkazy pracovníka v potravinářství.

5. DBÁME NA BEZPEČÍ DĚTÍ

Na táborech je kladen důraz na bezpečnost dětí. V průběhu tábora jsou všichni účastníci znovu a opakovaně proškoleni o zásadách bezpečnosti práce. Během tábora musí všichni účastníci dodržovat táborový řád.

6. JSME ZDRAVOTNĚ ZABEZPEČENÍ

Na tábor s námi jezdí kvalifikovaný zdravotník (s platnou certifikací ZZA). Zároveň je tábor po hygienické stránce sledován a kontrolován pracovníky okresní hygienické stanice v příslušné lokalitě.

7. MÁME RŮZNORODÝ A ZÁBAVNÝ PROGRAM

Programu na táboře věnujeme velkou pozornost. Táborový program obsahuje hned několik částí:

a) celotáborová hra - provázaná s tématem

b) prozkoumávání přírody

c) učení zdravovědy a první pomoci

d) poznávání historie

Hry jsou zaměřeny na budování přátelství, zlepšování paměti a udržování kladného vztahu k přírodě. Táborový program je připravován s ohledem na malé i velké táborníky.

Řekněte o nás taky kamarádům!

 

 

Pionýr